Çevre Politikamız

Üretiminde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktadır. Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektedir. Ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını, tasarım faaliyetlerinde ön planda tutmak, çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak.

Çalışanları çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek.