İSG Politikamız

İş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal standartları sağlamak bütün çalışan ortak görevidir. Hastalık, yaralanma yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme için çaba sarf edilmelidir.

İş kazaları dolayısıyla doğacak kayıplara karşı, çalışanlarımız korunmalıdır. Bu hedefe, yönetim ve çalışanların ortak çalışma ve katılımıyla varılabilir. Kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur. Tüm tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Bütün çalışanlar da mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyarlar.